kask budowlany

Montaż rynien we Wrocławiu z Comet.Rem

Właściwe zainstalowanie rynien ma wpływ na prawidłowe odprowadzanie wody z połaci dachowych i kierowanie jej do miejsc odwodnienia np. osadnika. Niestety, pomimo wszechobecnej wiedzy na ten temat, niektóre firmy realizują te zadania niestarannie i popełniają błędy wpływające na szybkie powstanie nieszczelności, uszkodzeń i zatorów. Jeżeli chcesz przeprowadzić montaż rynien we Wrocławiu lub innym mieście, sprawdź, jak może pomóc ci Comet.Rem.

Z jakich elementów składają się systemy rynnowe?

Aby całość mogła odprowadzać wodę w sposób skuteczny, musi składać się z odpowiednich elementów, których spasowanie nie może być przypadkowe. Oto najczęściej wykorzystywane akcesoria konieczne do zainstalowania rynien:

  • rynny – podstawowy element układanki. Są to podłużne przewody wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy, charakteryzujące się otwartym przekrojem. Są wyprofilowane w ten sposób, by woda mogła swobodnie do nich spływać w dowolnym miejscu, jednocześnie nie wylewając się poza nie.
  • wpusty – to rynny pionowe o zamkniętej konstrukcji, które implementuje się w miejscach spływu z elementów poziomych.
  • odpływy – odpowiednio skonstruowane elementy pozwalające na połączenie ich z rynną poziomą i przedostawanie się z niej wody do rynny spustowej. wylewki – akcesoria montowane na końcu rynny spustowej, które odpowiadają za kierowanie wody poza system rynnowy.
  • narożniki – umożliwiają łączenie rynien poziomych na narożnikach budynku.
  • haki, łączniki i obejmy – elementy montażowe umożliwiające zawieszenie systemu w sposób stabilny.

Jak prawidłowo zamontować rynny?

Aby twoje rynny we Wrocławiu mogły działać, musza zostać odpowiednio zaimplementowane. Należy przy tym uwzględniać kilka zasad, dzięki którym całość będzie właściwie funkcjonować.

Przede wszystkim, ważna jest kolejność wykonywania prac. Należy zacząć od umiejscowienia odpływu na narożniku zewnętrznym budynku, ponieważ jest to najniżej położony punkt w całym systemie. Montaż rynien we Wrocławiu rozpoczyna się właśnie od tego elementu. Nie powinien on znajdować się dalej niż 15 cm od krawędzi. W dalszym kroku konieczne jest rozmieszczenie haków doczołowych w odległości nie większej jak 60 cm, pamiętając, by ostatni z nich wyznaczał linię spadku (optymalnie jest to 2-3 mm na każdy metr bieżący). Dzięki temu rynny będą miały solidne oparcie i kierunkowy spadek wody.

Kolejna cześć to implementacja łącznika. Jest on uzasadniony, gdy długość danej połaci jest większa od maksymalnej długości rynny poziomej. Jeżeli już wszystkie haki, łącznik i spust są na miejscu, można przejść do montażu rynien. Nie można zapomnieć o wycięciu w jednej z nich otworu na spust. Po założeniu denka można przystąpić do montażu spustowych elementów. Dobrze zacząć od kolanek, zanim nawierci się otwory na haki. Wtedy łatwiej zoptymalizować miejsca ich montażu. Na zakończenie implementacji warto przeprowadzić próbę przy pomocy sporej ilości wody, by zbadać szczelność.

Oczywiście, rynny we Wrocławiu możesz założyć samodzielnie, jednak lepiej skorzystać z pomocy specjalistów z Comet.Rem.